Stypendium sportowe dla najlepszej zawodniczki w Wielkopolsce


W dniu 9 maja 2018 roku, podczas posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nasza Fundacja została przyjęta w poczet członków wspierających. We współpracy z WZSS upatrujemy rozwoju strzelectwa sportowego na terenie województwa wielkopolskiego. To właściwy kierunek współpracy podmiotów komercyjnych z sektorem edukacji sportowej, obejmującym kluby strzeleckie. Otaczający nas świat nieustannie się rozwija. Nie możemy zostawać w tyle. Dzięki współpracy zWZSS, przed Strzelecką Fundacją Sportową otwierają się nowe perspektywy. Dla rozwoju sportu strzeleckiego konieczne jest znalezienie nowych źródeł finansowania, zapewniających normalne funkcjonowanie systemu szkolenia, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i klubowym.

Pierwszym efektem naszej współpracy jest stypendium, jakie Fundacja przekazała najlepszej obecnie zawodniczce w pistolecie – Julicie Borek. Przekazanie to odbyło się w dniu 2 czerwca 2018 roku, na strzelnicy Klubu Strzeleckiego Defendu, zlokalizowanej w Józefowie koło Lwówka. Wsparcie finansowe tej zawodniczki, ma jej zapewnić spokojny trening przed najważniejszymi imprezami tego roku. Na pewno nie jest to koniec naszej współpracy.

Blog